Hans Hoekman

Senior Vergunningverlener

Hans is een zeer ervaren vergunningverlener, die met een analytische blik processen en juridische zaken goed uiteen weet te rafelen.

Hij is zeer goed thuis in milieuwetgeving voor de industrie, stikstof, lucht en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Humor is in het werk van Hans erg belangrijk. Verder mag hij graag mensen prikkelen en uitdagen.

Shutterstock 2182142781 Min

Detachering Omgevingsdienst Fryslân (FUMO)

Hans ondersteunt de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) met het opstellen en verlenen van vergunningen voor de meer complexe industriële bedrijven.